श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापुर यांचे अधिकृत संकेत स्थळ.

देवस्थानचे उपक्रम

आराधावाडी वाहनतळ

सौर उर्जा प्रकल्प

शॉपिंग सेंटर

घाटशिळ मंदिर बगीचा

श्री तुळजाभवानी इंजिनिअरींग कॉलेज तुळजापुर

श्री तुळजाभवानी सैनिकी स्कूल तुळजापुर

वार्षिक उत्सव

शारदीय नवरात्र उत्सव

शाकंभरी नवरात्र उत्सव

अश्विनी पोर्णिमा

चैत्री पोर्णिमाश्री तुळजाभवानी मंदिर उत्सव

श्री तुळजाभवानी मंदिर उत्सव - षष्टी माहिती

१२. आश्विन शुध्द //६// षष्टी

भगवान विष्णू क्षिरसागरामध्ये शेष शैयेवरती विश्राम घेत असताना मातेने यांचे नेत्र कमलात जावून विश्राम घेतला. यावेळी भगवान विष्णू यांच्या दोन्ही कानातुन निघालेल्या मलापासून दोन दैत्यम उत्पन्न झाले. त्यांचे नाव शुंभ व निशुंभ उत्पन्न होताच शेष शैयेवरील विष्णूवरती आक्रमण करणेस जाऊ लागले. त्या वेळी नाबी कमलात विराजमान असलेले ब्रम्हदेव यांनी विष्णुच्या नेत्र कमलात विश्राम घेणा-या देवीची स्तुती करुन श्रीस जागविले व विष्णुवरती आक्रमण करणा-या दैत्यांमचा वध तुळजाभवानी मातेने केला. म्हुणुन विष्णूने आपली शेष शैया श्रीस विश्राम करण्यासाठी दिली. त्यामुळे आश्विन शुध्द सहावा दिवशी अभिषेक पूजेनंतर श्रीस महाअलंकार घालण्यात येवून शेष शाही अवतार पुजा मांडण्यात येते. बाकी दरोजचे कार्यक्रम नेहमीप्रमाणे संध्याकाळचा छबीना वाहन बदलुन काढण्यात येतो.

विविध पुजा विधी

ओटी भरण

सिंहासन पूजा

गोंधळ.

संस्थानच्या विविध सेवा