बातमी

बातमीडाऊनलोड
श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापुर अंतर्गत असणाऱ्या पापनाश मंदिर परिसरातील बाभुळाचे झाड पडले आहे त्याच्या विक्री बाबत लिलाव
                श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापुर अंतर्गत असणाऱ्या पापनाश मंदिर परिसरातील बाभुळाचे झाड पडले आहे त्याच्या विक्री बाबत लिलाव
डाऊनलोड
मंदिर संस्थानने सुरु केलेल्या सेवा
                भाविकांच्या व मंदिराच्या संरक्षणासाठी चोवीस तास पोलीस चौकी सुरु केली आहे.भाविकाकडून ऑनलाईन देणगी स्वीकारण्याची सुविधा सुरु केली आहे.