श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापुर यांचे अधिकृत संकेत स्थळ.

बातमी

बातमीडाऊनलोड
सिंहासन पूजा बुकींग बाबत.
                सिंहासन पूजा बुकींग बाबत.
डाऊनलोड
जाहीर आवाहन ( करोना विषाणू नवीन व्हेरिएन्ट )
                जाहीर आवाहन ( करोना विषाणू नवीन व्हेरिएन्ट )
डाऊनलोड
मंदिर संस्थानने सुरु केलेल्या सेवा
                भाविकांच्या व मंदिराच्या संरक्षणासाठी चोवीस तास पोलीस चौकी सुरु केली आहे.भाविकाकडून ऑनलाईन देणगी स्वीकारण्याची सुविधा सुरु केली आहे.