श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापुर यांचे अधिकृत संकेत स्थळ.

बातमी

बातमीडाऊनलोड
श्री तुळजाभवानी शारदीय नवरात्र महोत्सव 2022 धार्मिक कार्यक्रम
                श्री तुळजाभवानी शारदीय नवरात्र महोत्सव 2022 धार्मिक कार्यक्रम
डाऊनलोड
मंदिर संस्थानने सुरु केलेल्या सेवा
                भाविकांच्या व मंदिराच्या संरक्षणासाठी चोवीस तास पोलीस चौकी सुरु केली आहे.भाविकाकडून ऑनलाईन देणगी स्वीकारण्याची सुविधा सुरु केली आहे.