श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापुर यांचे अधिकृत संकेत स्थळ.

बातमी

बातमीडाऊनलोड
JAHIR PRAGATAN CHARAN TIRTH FOR YEAR 2024
                JAHIR PRAGATAN CHARAN TIRTH FOR YEAR 2024
डाऊनलोड
PRESS NOTE FOR SINHASAN POOJA JUNE 2024
                PRESS NOTE FOR SINHASAN POOJA JUNE 2024
डाऊनलोड
JAHIR PRAGATAN FOR URL
                JAHIR PRAGATAN FOR URL
डाऊनलोड
मंदिर संस्थानने सुरु केलेल्या सेवा
                भाविकांच्या व मंदिराच्या संरक्षणासाठी चोवीस तास पोलीस चौकी सुरु केली आहे.भाविकाकडून ऑनलाईन देणगी स्वीकारण्याची सुविधा सुरु केली आहे.