निविदा

Tender No.HeaderDescriptionFrom DateTo DateFrom TimeTo TimeAction
61 श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापुर संचालित 108 भक्तनिवास येथे अग्निशमन यंत्र (FIRE EXTINGUISHER) बाबत दर पत्रक पुरवणे श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापुर संचालित 108 भक्तनिवास येथे अग्निशमन यंत्र (FIRE EXTINGUISHER) बाबत दर पत्रक पुरवणे 25/01/2020 31/01/2020 01:00 17:00 डाऊनलोड
60 श्री तुळजाभवानी मंदिर तुळजापूर येथे नादुरुस्त RO प्लान्ट सर्व साहित्य आणून दुरुस्त करणे बाबत दरपत्रक श्री तुळजाभवानी मंदिर तुळजापूर येथे नादुरुस्त RO प्लान्ट सर्व साहित्य आणून दुरुस्त करणे बाबत दरपत्रक 22/01/2020 28/01/2020 10:00 17:00 डाऊनलोड