श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापुर यांचे अधिकृत संकेत स्थळ.

देवस्थानचे उपक्रम

आराधावाडी वाहनतळ

सौर उर्जा प्रकल्प

शॉपिंग सेंटर

घाटशिळ मंदिर बगीचा

श्री तुळजाभवानी इंजिनिअरींग कॉलेज तुळजापुर

श्री तुळजाभवानी सैनिकी स्कूल तुळजापुर

वार्षिक उत्सव

शारदीय नवरात्र उत्सव

शाकंभरी नवरात्र उत्सव

अश्विनी पोर्णिमा

चैत्री पोर्णिमाश्री तुळजाभवानी मंदिर उत्सव

श्री तुळजाभवानी मंदिर उत्सव - नरक चतुर्थी ( अभ्यंगस्नान ) माहिती

१७. अश्विन वदय // १४// नरक चतुर्थी ( अभ्यंगस्नान )

या दिवशी चरण तिर्थ पहाटे लवकर महंत व पुजारी यांना ठरल्यावेळे प्रमाणे कार्यक्रम करण्या्साठी व्यवस्थापक यांचेमार्फत सांगण्यात येते. अभिषेक पुजा लवकर करण्यात येते व अभिषेक सुर्यादया वेळी संपतील, आरती होईल अशी वेळ परिस्थीतीनुसार योजन्यात येते. या दिवशी श्रीस अभिषेक पुजेच्या वेळेस अभ्यंगस्तानाचा कार्यक्रम करण्यात येतो. म्हणजे श्रीच्या मुर्तीस केशर रहित कोमट पाण्यांने स्नान घालुन श्रीस उत्तम अशा प्रकारच्याा सुवासिक तेल अत्तार लावून सुगंधी द्रव्य (उटणे) , गुलाल,बुक्का, चंदन पावडर अंगास लावण्यात येते. मुर्तीला कोमट पाण्याने स्नान घालून अभिषेक पुजा सुरुवात करण्यात येते. सदर साहित्ये मंदिर संस्थान मार्फत देण्यात येते तसेच इतर भाविक व पुजारी, महंत यांचे इच्छेयनुसार अभ्यग स्नानाची सेवा करतात. पहाटेचे अभिषेक संपल्यानंतर संध्याकाळी ७.०० वाजता नेहमीप्रमाणे अभिषेक,पुजा सुरुवात होईल पुढील विधी नेहमीप्रमाणे करण्यात येतील.

विविध पुजा विधी

ओटी भरण

सिंहासन पूजा

गोंधळ.

संस्थानच्या विविध सेवा