श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापुर यांचे अधिकृत संकेत स्थळ.

Select Pooja Type:भाविकांना सूचना :- अभिषेक पूजा पास पुढील सात दिवसापर्यंत बुक करू शकतात याची भाविकांनी नोंद घ्यावी.